Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011)  določa, da Minister, pristojen za delo, izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku,
če izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, dovoljenje za opravljanje
naslednjih strokovnih nalog:
– obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju;
– obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme.

Ali potrebujete pomoč pri pripravi »metodologije pregledovanja in preizkušanja delovne opreme oziroma preiskovanja delovnega okolja,  ki je določena s Pravilnikom o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 109/2011) za ponovno pridobitev dovoljenja za delo pri MDDSZ ?

Vsa vaša vprašanja pošljite čimprej na: info@gzv.si