Informacije v zvezi s strokovnimi izpiti so na spletni strani Upravne akademije in sicer:

http://www.mju.gov.si/si/upravna_akademija/strokovni_izpiti_in_priprave_nanje/#c18466