Poklicni standard nadomešča nomenklaturo poklicev kot podlago za izobraževalne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja, vendar pa je vloga poklicnega standarda širša, saj je tudi podlaga nacionalnim poklicnim kvalifikacijam (NPK), ki se pridobijo v sistemu certificiranja NPK.

Poklicni standard je povezovalni člen sistema poklicnega izobraževanja in sistema certificiranja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Poklicne standarde pripravljamo na osnovi pobude, ki jih pripravijo zainteresirane pravne osebe. Razvoj poklicnega standarda je zahteve projekt, v katerega so vključeni številni partnerji: organizacije delodajalcev in delojemalcev, pristojna ministrstva , šole. Upoštevati je potrebno nacionalen in sektorske razvojen dokumente, podatke Zavoda RS za zaposlovanje in Statističnega urada RS ter zglede iz držav EU.

Poklicni standard je dokument z naslednjimi elementi:

  • ime in koda poklica,
  • raven zahtevnosti,
  • poklicne kompetence ter opis poklicnega standarda, ki vsebuje: področja dela, ključna dela, znanje in spretnosti.

Vir in skrbnik baze je CPI Center RS za poklicno izobraževanje
http://www.cpi.si/o-cpi.aspx

Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti

Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti je strokovni dokument, razvit na podlagi poklicnega standarda in je podlaga za postopke preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
Katalog povezuje ključna dela z znanji in spretnostmi ter naloga za dokazovanje usposobljenosti.

Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele.
Poklicni standard: Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, 65332730
Katalog: Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, 6533273011
Klasiup P: 5222 Elektroenergetika
Klasius SRV: 26100 Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK
Raven zahtevnosti: (VI) Zelo zahtevna dela
Dostop: http://www.nrpslo.org/kartica-npk.aspx/65332730

Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele.

Poklicni standard: Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, 87658650 Katalog Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, 8765865011 Klasiup P:

5222 Elektroenergetika Klasius SRV: 25000 Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK Raven zahtevnosti: (V) Bolj zahtevna dela

Dostop: http://www.nrpslo.org/kartica-npk.aspx/87658650